Buick Streamliner, USA 1948…

Buick Streamliner, USA 1948 rok.

Artykuł i fotografie

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #motoryzacja #myrmekochoria