Wystawa samochodów w…

Wystawa samochodów w Waszyngtonie, USA marzec 1924 roku.

„March 1924. „Washington auto show, Convention Hall.” The fourth annual National Capital Auto Show, held under the auspices of the Washington Automotive Trade Association as well as much flammable bunting. National Photo Company Collection glass negative.”

Galeria

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #motoryzacja #usa #myrmekochoria